Stránky určené sextánům
Arcibiskupského gymnázia v Praze

Matematika

118 - 120: Opakování planimetrie

16.05.2019 22:32
  • Pojmy
  • Konstrukční úlohy
  • Pythagorova a eukleidovy věty, rýsování odmocnin
  • Dělení úseček, čtvrtá geometrická úměrná
  • Obvodové a středové úhly
  • Mocnost bodu ke kružnici
  • Shodnosti: osová, středová, posunutí, otočení
  • Podobné zobrazení: stejnolehlost
V pondělí 27. května desetiminutovka z planimetrie.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Fyzika

63: Ohmův zákon

16.05.2019 22:36

U=R.I

Odpor R závisí silně na teplotě (s rostoucí teplotou roste odpor).

ohm.pdf

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Informatika

21+22: Tkinter, plátno

04.12.2018 16:23

Plátno, kreslení

create_line, create_rectangle, create_oval

coords, move

odrážení od stěn

pohyb i bez tlačítka pomocí after

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Třída

Výlet v úterý 21.5.

16.05.2019 22:38

Výlet v úterý 21.5. - bez učitelů jako kamarádské setkání.

Přineste všichni oznámení o uvolnění!!!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>